Vergoedingen en tarieven

3 uur vergoeding vanuit de basisverzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering en dus verrekend met het eigen risico. Soms zijn extra uren vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U krijgt de nota toegestuurd en kunt deze declareren bij de verzekeraar.

Het eerste gesprek duur 1 uur. Hierbij wordt 30 minuten extra tijd berekend voor uitwerking, administratie, rapportage en evt. overleg met uw behandelend arts of therapeut. Vervolgconsulten, ook telefonisch, via skype of mail worden gedeclareerd per 15 minuten.

Verwijzing is niet noodzakelijk. CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Friesland vragen wel een verwijzing voor vergoeding van de consulten.

Tarieven

1e consult 60 minuten   met 30 minuten indirecte tijd   90 euro

Vervolgconsult 20 minuten                                                               30 euro

Vervolgconsult 10 minuten                                                               15 euro

Toeslag voor huisbezoek                                                                     27,50 euro

Wanneer een afspraak niet 24 uur tevoren wordt afgemeld ben ik genoodzaakt de consultkosten in rekening te brengen.